MICELIJUM / MICELIJ

Šta je micelijum?

Ono što zovemo gljivom ili pečurkom, zapravo je samo njeno plodno telo (plodište).

„Pravo stablo" gljive je njen vegetativni, u supstratu skriveni deo, iz kojega se razvijaju plodišta. Vegetativni deo gljive se naziva micelijum i sastoji se od sistema hifa - razgranatih niti koje obavijaju zemljište, kompost, drvo ili drugi lignocelulozni materijal na kome gljiva raste.

Vegetativni deo gljive se naziva micelijum.
Naziv micelij ili micelijum potiče od lat. mycelium, prema grč. μύϰης: gljiva.

Micelijum je sačinjen mahom od paučinasto, končasto ili konopasto građenih debelih i razgranatih hifa. Te hife rastu, granaju se, prepliću i povezuju, te se spajaju sa drugim vlaknima tj. hifama čineći micelijum.

Veličina micelijuma nije ograničena i zavisi od hranljivih materija u podlozi. Kod bukovače, na primer, njen micelijum u drvetu može biti dužine i do nekoliko metara, pa se plodonosna tela nalaze na visini 4 – 5 metara od osnove stabla.

Nakon perioda rasta i akumulacije hranljivih materija, pod povoljnim uslovima, zreli micelijum (kod bukovače je kompakatnog i sirastog izgleda) stvara plodna tela tj. pečurke.

Kod gajenja bukovače, beličasta masa koja proraste hranljivu podlogu je vegetativno telo – micelijum bukovače. A kad se, tokom gajenja, na supstratu pojave plodna tela, u praksi ih zovemo gljive bukovače.

 

INOKULACIONI MICELIJUM, KOMERCIJALNI MICELIJUM ZA ZASEJAVANJE SUPSTRATA, „SEME“ BUKOVAČE

Kvalitetni inokulacioni micelijum tj. micelijum kojim se zasejava suspstrat za proizvodnju gljiva, to „seme“ bukovače (kao i šitake, šampinjona itd.) je micelijumom inokulisani medijum. Ovaj micelijum je načinjen od čiste kulture koja se nalazi na prikladnom prenosnom materijalu. Kao medij, kao prenosni materijal koriste se zrna žitarica. Kad micelijum prožme prenosni materijal, spreman je za korišćenje od strane proizvođača da posluži kao „seme“ za zasejavanje bukovače u odgovarajući supstrat.

U našem jeziku, nemamo poseban naziv za hranljivu podlogu proraštenu micelijumom gljiva koja se koristi kao sadni materijal. Uvrežilo se da taj sadni materijal nazivamo micelijum (isto kao i vegetativno telo gljive). Na engleskom govornom području takav sadni materijal – inokulacioni micelijum nosi poseban naziv spawn /spɔːn/.

Često se, u praksi, termini micelijum i seme bukovače koriste kao sinonimi da označe inokulacioni micelijum.

Gljive se, u prirodi, razmnožavaju putem spora. Inokulacioni micelijum se takođe može proizvesti od spora. Međutim, ovako dobijen micelijum se genetski razlikuje od plodnog tela sa kojeg su uzete spore. Upotrebom takvog micelijuma u uzgoju, dobijaju se gljive čije odlike ne odgovaraju osobinama soja od koje je on i proizveden.

Micelijum proizveden iz spora ne zadržava odlike soja koji se želi proizvesti.

Micelijum koji se proizvodi za potrebe uzgajivača gljiva, dakle za komercijalnu proizvodnju bukovače, proizvodi se iz kulture tkiva. Tu ne dolazi do genetskih varijacija, pa sve osobine soja ostaju nepromenjene. A varijabilnost koja se eventualno može uočiti na pečurkama može jedino biti rezultat faktora spoljašnje sredine.

Micelijum proizveden iz kulture tkiva zadržava sve odlike željenog soja i ujednačen kvalitet.

Rezultati različitih ispitivanja pokazali su da prinos bukovače prevashodno zavisi od kvaliteta micelijuma i genetskog potencijala samog soja, a potom i od izbora odgovarajućeg sustrata i ekoloških uslova tokom proizvodnje.

Od kvaliteta micelijuma zavise prinos, kvalitet i isplativost proizvodnje bukovače.

Micelijum visokog kvaliteta je važan preduslav za uspešno gajenje gljiva. Kvalitet micelijuma kao setvenog materijala kod gljive bukovače, bitan je za ceo tok proizvodnje, za kvalitet gljiva, prinos, ali i za ekonomičnost proizvodnje.

 

ZAŠTO BAŠ NAŠ MICELIJUM?

Tokom tri i po decenije, stekli smo reputaciju pouzdanog snabdevača micelijumom ujednačenog i besprekornog kvaliteta postavši pouzdani partner mnogim uzgajivačima. 

Naš micelijum je proizveden od kulture tkiva, pa zadržava sve bitne osobine soja, za razliku od onog proizvedenog od spora. Za proizvodnju micelijuma se biraju najlepše gljive iz proizvodnje i svaka pečurka će biti identična onoj od čijeg je tkiva proizveden micelijum.

Najkvalitetniji micelijum, kakav je naš, predstavlja prvu generaciju matične kulture razmnoženu na zrnima pšenice. Svako dalje umnožavanje, svaka sledeća generacija, smanjuje vitalnost i kvalitet micelijuma, pa su rodnost i otpornost sve slabiji.

Naš micelijum je proizveden na zrnu pšenice. On je najkvalitetniji. Micelijum na zrnu pšenice ima najveću moć regeneracije.

Prednosti inokulacionog micelijuma na zrnima pšenice se ogledaju u:
većem sadržaju nutrijenata,
obezbeđivanju više tačaka inokulacije tj. inicijalnih tačaka rasta,
bržoj inokulaciji,
lakšoj distribuciji u supstratu i njegovoj bržoj kolonizaciji micelijumom
kao i skaraćenju perioda od inokulacije do plodonošenja.

Na tržištu se može naći još i micelijum na zrnima ječma, prosa, u vidu drvenih čepova.

Za svakog kupca posebno se, po primljenoj porudžbini, priprema micelijum kako bi bio maksimalno svež i najveće moguće vitalnosti u trenutku isporuke, tako da je najbolje unapred poručiti micelijum od laboratorije da bude spreman za korišćenje onda kada ste Vi spremni da ga koristite. Zato je i rok isporuke uslovljen biološkim odlikama samog micelijuma.

Veoma je važno napomenuti da mi ne lagerujemo micelijum koji proizvodimo, jer lagerovanje podrazumeva stavljanje u hladne komore i frižidere gde njegove životne funkcije padaju na biološki minimum. Takav micelijum će se duže održati u ispravom stanju, ali na taj način, on postepeno gubi sposobnost regeneracije i sporije prorasta supstrat. Ako ste ikad imali micelijum iz hladnog lanca u ruci, jeste li se zapitali zašto je tako sirkast i čvrst da morate da ga drobite? Zato što je star. Uskladištiti micelijum je kao kad biste povukli ručnu kočnicu u automobilu koji juri punom brzinom ka cilju.

A cilj je, u ovom slučaju, uspešna proizvodnja.

 

PROIZVODNJA MICELIJUMA – Kako proizvodimo micelijum?

Proizvodnja micelijuma se odvija u strogo kontrolisanim uslovima u tehnički potpuno opremljenoj laboratoriji kroz primenu stručnih znanja iz oblasti mikologije i mikrobiologije od strane iskusnog i posvećenog osoblja.

 

ISPORUKA MICELIJUMA

Odmah nakon izvršene kontrole i pakovanja, micelijum se isporučuje kupcima. Micelijum je živ organizam. Kako bi se izbeglo pregrevanje, izmrzavanje, prestarevanje i druga moguća oštećenja micelijuma, vreme od otpreme do preuzimanja pošiljke micelijuma treba da je što kraće. Zato se poručeni micelijum pakuje čim sazri i istog dana se i upućuje kupcu kurirskom službom. Način isporuke bira kupac. To je najčešće preko kurirske službe, ali dostava se vrši i poštom, a micelijum se može preuzeti i lično.

 

ZAŠTO NE PROIZVODIMO I NE PRODAJEMO ZASEJAN SUPSTRAT?

Spravljanje supstrata za uzgoj bukovače je osnovna stvar koja umnogome određuje dalji tok proizvodnje, pa preporučujemo da ga baš Vi pripremite. Spravljanje supstrata od strane neposrednog uzgajivača je shvatanje koje zastupamo, jer je proizvođač na taj način nezavistan, u potpunosti kontroliše sve aspekte proizvodnje kao i kvalitet, koristi lokalno dostupne sirovine, jeftinije je samostalno zasejavati džakove, transport džakova težine 18 – 20 kg je skup, transport se vrši u vreme prorastanja kad oni ne treba da se diraju, a treba da su na temperaturi koja je konstantna, ako ne idealna 20 - 24ºC.